Bắt chước

'' ECHO là một nữ ca sĩ người Dominica đã hóa thân ở Thành phố New York và di cư đến Los Angeles. Một nhà vật lý lý thuyết mới chớm nở, nhà triết học, nhà nghiên cứu bí truyền, nhà hoạt động chính trị và nhà tâm linh học đã kết hợp mọi thứ anh ấy từng học và / hoặc truyền tải về vũ trụ này và thế giới của chúng ta vào âm nhạc tuyệt vời của mình. Đây là một cách để hỗ trợ, khuyến khích và chia sẻ tầm nhìn của anh ấy về tương lai mà anh ấy nhìn thấy cho chúng tôi. ''

Truy cập www.echoisthename.com

Instagram: @tiếng vang vọng

Twitter: tiếng vang vọng

11 sản phẩm